Kadra

Kadra Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czarnkowie:

Imię i Nazwisko nauczyciela Zakres działań
Monika Wesołek-Wolska

dyrektor
logopeda
neurologopeda
surdopedagog

 • poradnictwo wychowawcze
 • terapia i diagnoza logopedyczna
 • wczesne wspomaganie rozwoju mowy
 • opóźniony rozwój mowy
Monika Rzysko

pedagog
pedagog specjalny
doradca zawodowy

 • poradnictwo wychowawcze
 • terapia i diagnoza pedagogiczna
 • specjalne potrzeby edukacyjne
Agnieszka Raczewska

pedagog
oligofrenopedagog

 • poradnictwo wychowawcze
 • terapia i diagnoza pedagogiczna
 • resocjalizacja
Anna Koblańska

psycholog
psychodietetyk

 • poradnictwo wychowawcze
 • terapia i diagnoza psychologiczna
 • zaburzenia emocji i zachowania
 • poradnictwo psychodietetyczne
Eliza Skowron

logopeda
neurologopeda
surdopedagog
oligofrenopedagog

 • poradnictwo wychowawcze
 • terapia i diagnoza logopedyczna
 • opóźniony rozwój mowy

Administracja i obsługa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

Sekretarka – Diana Kowalewska
Główna księgowa – Katarzyna Michalska