Kadra

Kadra Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czarnkowie:

Imię i Nazwisko
nauczyciela
Wymiar godzin Zakres działań
Monika Wesołek-Wolska

dyrektor
logopeda

11h
 • poradnictwo wychowawcze
 • terapia i diagnoza logopedyczna
 • wczesne wspomaganie rozwoju mowy
 • opóźniony rozwój mowy
Monika Rzysko

pedagog

20h
 • poradnictwo wychowawcze
 • terapia i diagnoza pedagogiczna
 • specjalne potrzeby edukacyjne
Agnieszka Raczewska

pedagog

20h
 • poradnictwo wychowawcze
 • terapia i diagnoza pedagogiczna
 • resocjalizacja
Anna Koblańska

psycholog

20h
 • poradnictwo wychowawcze
 • terapia i diagnoza psychologiczna
 • zaburzenia emocji i zachowania
 • poradnictwo zawodoznawcze
 • diagnoza zawodoznawcza

Kamila Bednarek 

psycholog

20h
 • poradnictwo wychowawcze
 • terapia i diagnoza psychologiczna
 • zaburzenia emocji i zachowania
 • poradnictwo zawodoznawcze
 • diagnoza zawodoznawcza
Eliza Skowron

logopeda

8h
 • poradnictwo wychowawcze
 • terapia i diagnoza logopedyczna
 • opóźniony rozwój mowy

Administracja i obsługa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

Sekretarka – Diana Kowalewska
Główna księgowa – Katarzyna Michalska