DOKUMENTY I DRUKI

  • ZAPOTRZEBOWANIE NA OFERTĘ PORADNI NA 2019/2020:
  • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA UCZNIA DLA POTRZEB ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO  W SPRAWNIE ORZEKANIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO LUB INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WYDAWANIA OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA, A TAKŻE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD KIEROWANIA DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO LUB INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA:
  • WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE SPECJALISTYCZNYCH BADAŃ W PORADNI PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNEJ W CZARNKOWIE:
  • WNIOSEK RODZICÓW O OBJĘCIE DZIECKA TERAPIĄ W PORADNI PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNEJ W CZARNKOWIE:
  • WNIOSEK DO ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CZARNKOWIE O WYDANIE ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA INDYWIDUALNEGO:
  • ZAŚWIADCZENIE, ŻE UCZEŃ BYŁ NA BADANIACH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CZARNKOWIE:
  • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE DOTYCZĄCE PRZYZNANIA DLA DZIECKA INDYWIDUALNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:
  • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA UCZNIA DOTYCZĄCE PRZYZNANIA INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA  DLA POTRZEB ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO:
  • INFORMACJA O UCZNIU KIEROWANYM NA DIAGNOZĘ DYSLEKSJI: