DOKUMENTY I DRUKI

  • WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE SPECJALISTYCZNYCH BADAŃ W PORADNI PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNEJ W CZARNKOWIE:
  • WNIOSEK RODZICÓW O OBJĘCIE DZIECKA TERAPIĄ W PORADNI PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNEJ W CZARNKOWIE:
  • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE OD LEKARZA MEDYCYNY PRACY:
  • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE WS. NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO:
  • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE DLA POTRZEB ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO:
  • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE WS. ZINDYWIDUALIZOWANEJ ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA: