Trochę historii…

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie rozpoczęła działalność w 1971 roku jako Poradnia Wychowawczo-Zawodowa. Początkowo mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, później przeniesioną ją do budynku Zespołu Szkół Rolniczych. Aktualnie nasza placówka mieści się na parterze budynku przy ul. Kościuszki 90.

Pierwszym dyrektorem Poradni był mgr Zygmunt Klimaszewski – geograf, od 1975 roku stanowisko to piastowała mgr Bogumiła Cieślak – filolog polski, a od 1990 roku  funkcję tę pełniła mgr Grażyna Fąka – psycholog. Wraz z nastaniem roku szkolnego 2008/2009 obowiązki przejęła mgr Monika Wesołek-Wolska, filolog polski i logopeda, która jest dyrektorem do dziś.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 czerwca 1993 roku nastąpiło przekształcenie wszystkich poradni wychowawczo-zawodowych w poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Czarnkowie została przekształcona w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną decyzją Kuratora Oświaty w Pile z dnia 10 września 1993 roku. Od 1 stycznia 1999 roku organem prowadzącym jest Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, natomiast nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Poznaniu.
W pierwszych latach działalności Poradni zasięg jej funkcjonowania obejmował miasto i gminę Czarnków oraz gminy: Lubasz, Połajewo, Wieleń, Drawsko. Okresowo opiece Poradni podlegały również dzieci i młodzież zamieszkałe w mieście i gminie Krzyż oraz w mieście i gminie Wronki. Aktualnie w zasięgu działań Poradni znajduje się miasto i gmina Czarnków oraz gminy: Lubasz i Połajewo. Ogółem jest to blisko 9000 dzieci i młodzieży szkolnej.