Ważne informacje dla rodziców w związku ze zmianą sposobu funkcjonowania Poradni

Rodzicu,
aktualnie ze względów epidemiologicznych znacząco zmienił się sposób funkcjonowania Poradni, w tym warunki prowadzenia badań diagnostycznych, prosimy więc o przestrzeganie podanych zasad:

  • Wniosek po wydrukowaniu i podpisaniu prześlij na adres Poradni pocztą tradycyjną lub jego skan pocztą elektroniczną.
  • Po rozpatrzeniu wniosku zostaniesz poinformowany telefonicznie o terminie spotkania diagnostycznego w placówce.
  • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • Nie przyprowadzaj dziecka do Poradni, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. Powiadom sekretariat PPP o zmianie terminu wizyty;
  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z Poradni.
  • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do Poradni niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
  • Zabierzcie ze sobą piórnik dziecka (długopis, ołówek, kredki, nożyczki)
  • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
  • Omówienie wyników badania może być przeprowadzone drogą telefoniczną po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Poradni, a dalsze kroki zostaną ustalone indywidualnie w zależności od sprawy.
  • Opinie lub orzeczenie otrzymasz pocztą na adres wnioskodawcy.