SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

DLA UCZNIÓW

Internet- gdzie jest granica, której nie powinienem przekraczać? pogadanka z wykorzystaniem ćwiczeń coachingowych
Zagrożenie rozwojowe i zdrowotne u młodzieży oglądającej pornografię. warsztat
Nie przegraj- profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. warsztat
Seksting- niebezpieczne zachowania seksualne młodzieży. warsztat
Style uczenia się. warsztat
Zajęcia integracyjne. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych- „Czuję się dobrze w mojej klasie”. warsztat
Rozwijanie sprawności komunikacyjnej u dzieci i młodzieży. szkolenie
Jak radzić sobie z trudnymi uczuciami? warsztat
Stres. Wiem, jak sobie z nim radzić. warsztat
Podnoszenie efektywności swojej pracy. Sposoby uczenia się i radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym. warsztat
Asertywność. Sposoby komunikowania się. Szanuję siebie i innych. warsztat
Co powinniśmy wiedzieć o konfliktach? warsztat
„Masz tyle praw, ile znasz!”- edukacja prawnicza młodzieży. warsztat
Bezpieczeństwo uczniów w cyberprzestrzeni- STOP cyberprzemocy. warsztat
Psychologiczne aspekty bullyingu (przemoc rówieśnicza)- perspektywa sprawcy, ofiary i świadka. warsztat
„Przemocy mówię NIE”. warsztat
Agresja, złość, przemoc- wyjaśnienie pojęć, przyczyn powstawania i konsekwencji zachowań agresywnych. warsztat
Jak szybko i skutecznie uczyć się- przykładowe techniki i metody zapamiętywania. warsztat
Narkotyki. Najlepsze wyjście- nie wchodzić. warsztat
Narkotyki, dopalacze, alkohol- co o nich wiem? pogadanka
Czego nie powie Tobie dealer? pogadanka
Twoja decyzja.

Alkoholizm- mechanizmy uzależnienia.

warsztat
Czy to już uzależnienie? Młodzież a telefony komórkowe. warsztat

POMOC UCZNIOM W PLANOWANIU KARIERY ZAWODOWEJ

Czynniki trafnego wyboru zawodu. warsztaty
Zainteresowania, predyspozycje, talenty. warsztaty
Samoocena. Nabywanie umiejętności określania mocnych i słabych stron. warsztaty
Osobowość a typologia zawodów. warsztaty
Zainteresowania zawodowe. warsztaty
Kształtowanie umiejętności pisania listu motywacyjnego, CV. pogadanka

DLA NAUCZYCIELI

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. szkolenie
Profilaktyka agresji, przemocy, i cyberprzemocy w szkole. warsztat
Zagrożenia oraz konsekwencje rozwojowe i zdrowotne u młodzieży oglądającej pornografię. warsztat
Nie przegraj- profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. szkolenie
Współpraca wychowawcy z rodzicami.

Kiedy kierować do specjalisty?

pogadanka
Jak rozmawiać z młodzieżą- słowa, które dają moc. warsztat
Jak rozmawiać z rodzicami- słowa, które dają moc. warsztat
Mediacje rówieśnicze/szkolne sposobem rozwiązywania konfliktów w szkole. warsztat
Budowanie strategii antykryzysowej na terenie szkoły. szkolenie
Szkoła w obliczu incydentów krytycznych oraz sytuacji kryzysowych- przygotowanie, reagowanie. szkolenie
Uczeń z problemami rozwojowymi spowodowanymi FAS. pogadanka
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle nowych regulacji prawnych. szkolenie
Jak wspierać ucznia zdolnego? szkolenie
Rozwijanie sprawności komunikacyjnej u  młodzieży. szkolenie
Agresja u młodzieży- mechanizmy powstawania, sposoby radzenia sobie. pogadanka
Mobbing i bullying w szkole- charakterystyka zjawiska i program zapobiegania. szkolenie
Internet i telewizja – szanse i zagrożenia dla młodzieży. pogadanka
Praktyczne uwagi dotyczące techniki i estetyki wymowy. szkolenie
Emisja głosu, dykcja i artykulacja. warsztat
Głos narzędziem pracy nauczyciela. szkolenie
Mowa werbalna i niewerbalna – sposoby komunikowania się. szkolenie
Etos zawodu nauczyciela. szkolenie
Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci demoralizacją i przestępczością. szkolenie
Jak motywować wychowanków do różnych form aktywności- metody aktywizujące ucznia. szkolenie

DLA RODZICÓW

Zagrożenia oraz konsekwencje rozwojowe i zdrowotne u młodzieży oglądającej pornografię. prelekcja
Słowa mają moc- o sztuce doceniania. warsztat
Jak rozmawiać z nastolatkiem- słowa, które dają moc. prelekcja
By nastolatek był bezpieczny- stawianie granic, ustalanie zasad. pogadanka
Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka. pogadanka
Jak lepiej dogadywać się ze swoim dzieckiem? Metody wychowawcze. Postawy rodzicielskie. pogadanka
Jak kochać i wspomagać- poradnik dla rodziców. pogadanka lub dłuższa forma warsztatowa
Agresja u młodzieży – mechanizmy powstawania, sposoby radzenia sobie. pogadanka
Internet i telewizja- szanse i zagrożenia dla nastolatków. pogadanka
Narkotyki, dopalacze- Jak uchronić moje dziecko? pogadanka
Bunt nastolatka. Specyfika i zadania rozwojowe okresu dorastania. pogadanka