PRZEDSZKOLE

DLA DZIECI

Wczesne wykrywanie dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji. Badania przesiewowe 6-latków na terenie przedszkoli
Wczesne wykrywanie dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji. Program profilaktyczno-badawczy
Badania przesiewowe 5, 6-latków „Ocena rozwoju dziecka 6-letniego” Na terenie przedszkoli
Logopedyczne badania przesiewowe dzieci przedszkolnych- Platformą Badań Zmysłów

„Widzę, słyszę, mówię”.

Na terenie przedszkoli. Wymagana jest pisemna zgoda rodziców.
„Agresja – jak sobie z nią radzić? Jestem królem swoich pazurów”  warsztat

program profilaktyczno-wychowawczy.

„Przemocy mówię NIE” warsztat- dla dzieci 6-letnich
Wiem, co potrafię- wzmacnianie poczucia własnej wartości. warsztat

DLA NAUCZYCIELI

Współpraca wychowawcy z rodzicami.

Kiedy kierować do specjalisty?

pogadanka
Jak rozmawiać z dziećmi, rodzicami- słowa, które dają moc. warsztat
Profilaktyka przemocy i wykorzystywania dzieci w wieku przedszkolnym. szkolenie
Mediacje rówieśnicze/szkolne sposobem rozwiązywania konfliktów w szkole. warsztat
Dziecko osierocone. pogadanka
Interwencja kryzysowa w oświacie. pogadanka
Przedszkole w obliczu incydentów krytycznych oraz sytuacji kryzysowych- przygotowanie, reagowanie. szkolenie
Logopedyczna i psychologiczna pomoc dzieciom dwujęzycznym. szkolenie
Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka jako podstawa do planowania pracy z uczniem z niepełnosprawnością. szkolenie
Dziecko z problemami rozwojowymi spowodowanymi FAS. pogadanka
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle nowych regulacji prawnych. szkolenie
Rozwijanie sprawności komunikacyjnej u dzieci i młodzieży. szkolenie
Zabawy parateatralne jako rodzaj stymulacji rozwoju możliwości twórczych w wieku przedszkolnym. szkolenie
Jak pomóc dziecku w nauce mowy? szkolenie
Adaptacja dziecka przedszkolnego do nowego środowiska pogadanka
Stymulacja rozwoju mowy u dzieci z dysfunkcjami mózgowymi. szkolenie
Jak pomóc dziecku z opóźnionym rozwojem mowy czynnej? szkolenie
Ćwiczenia logopedyczne w przedszkolu. pogadanka
Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej – praktyczne wskazówki do pracy. pogadanka
Jak ochronić dziecko przed przemocą seksualną? Przewodnik dla wychowawców – mity, zagrożenia Internetowe, prawo karne. pogadanka
Agresja u dzieci – mechanizmy powstawania, sposoby radzenia sobie. pogadanka
Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym. pogadanka
Internet i telewizja – szanse i zagrożenia dla naszych dzieci. pogadanka
Praktyczne uwagi dotyczące techniki i estetyki wymowy. Szkolenie
Emisja głosu, dykcja i artykulacja. warsztat
Głos narzędziem pracy nauczyciela. szkolenie
Mowa werbalna i niewerbalna – sposoby komunikowania się. szkolenie
Etos zawodu nauczyciela. szkolenie
Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci demoralizacją. szkolenie

DLA RODZICÓW

Dziecko w świecie wartości- dlaczego warto wychowywać dziecko? prelekcja
Emocje dziecka. warsztat
Mały terrorysta- o dziecięcych atakach złości. warsztat
Słowa mają moc- o sztuce doceniania. warsztat
Koncentracja uwagi- klucz do efektywnej nauki dziecka. pogadanka
Jak rozmawiać z dziećmi- słowa, które dają moc. prelekcja
Niebezpieczne zachowania dzieci. pogadanka
Dojrzałość szkolna – jak ją ocenić u swojego dziecka? pogadanka
Wspólne czytanie jako ważny czynnik rozwoju małego dziecka. pogadanka
Zanim dziecko zacznie czytać i pisać-jak przygotować dziecko do edukacji wczesnoszkolnej. pogadanka
Kiedy do specjalisty? Prawidłowości rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym pogadanka
Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka? pogadanka
By dziecko czuło się bezpiecznie- stawianie granic, ustalanie zasad. pogadanka
„Moje dziecko przedszkolakiem, czyli jak pomóc dziecku w adaptacji do przedszkola” pogadanka
Jak pomóc dziecku z opóźnionym rozwojem mowy czynnej? pogadanka
Kiedy z dzieckiem wybrać się do logopedy? pogadanka
Jak pokonać trudności w mówieniu, czytaniu i pisaniu-udany start w szkole. pogadanka
Wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy. pogadanka
Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka. pogadanka
Jak wychowywać dziecko- karać czy nagradzać? pogadanka
Jak lepiej dogadywać się ze swoim dzieckiem? Metody wychowawcze. Postawy rodzicielskie. pogadanka
Jak kochać i wspomagać- poradnik dla rodziców. pogadanka lub dłuższa forma warsztatowa
Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci. pogadanka
Agresja u dzieci i młodzieży – mechanizmy powstawania, sposoby radzenia sobie. pogadanka
Internet i telewizja- szanse i zagrożenia dla dzieci. pogadanka