Informacja o działalności PPP od 25.05.2020

W związku z aktualnym stanem epidemii w Polsce, Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Czarnkowie informuje, że w naszej
placówce zajęcia (terapeutyczne, diagnostyczne) zostają zawieszone do 29.05.2020r. Podjęte przez nas kroki wynikają z troski o zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów oraz specjalistów. W tym okresie pozostajemy do Państwa dyspozycji – drogą telefoniczną i internetową. Porady logopedyczne, pedagogiczne oraz psychologiczne dla osób, które wyrażą taką wolę, mogą być przeprowadzane telefonicznie:

poniedziałek-piątek 8.00-14.00

Monika Wesołek-Wolska- dyrektor (logopeda) tel. 519-794-424
Kamila Bednarek (psycholog) tel. 519-524-909
Agnieszka Raczewska (pedagog) tel.797-026-696
Monika Rzysko (pedagog) tel. 519-792-922

poradniapp@post.pl
www.pppczarnkow.pl

facebook: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Czarnkowie
monikawesolekwolska@gmail.com

Dyżury w swojej pracy będą sprawować: logopeda, pedagog oraz psycholog.

Osoby, które dotychczas spotykały się cyklicznie z terapeutami również mogą skorzystać z tej formy kontaktu.

O naszych dalszych decyzjach będziemy Państwa niezwłocznie informować.

Monika Wesołek-Wolska
dyrektor PPP Czarnków