Szkolenie nt. „Samouszkodzenia i zachowania autoagresywne u młodzieży- czy to na pewno moda?”

Pierwszego marca obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autoagresji – Dzień Wiedzy o Samookaleczeniach, w związku z czym w dniu 4 marca w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Czarnkowie odbyło się szkolenie prowadzone przez Monikę Wesołek- Wolską- Dyrektor Poradni nt. „Samouszkodzenia i zachowania autoagresywne u młodzieży- czy to na pewno moda?”. Szkolenie adresowane było do pedagogów, psychologów, kuratorów sądowych i społecznych, oraz pracowników socjalnych. Celem szkolenia było uświadomienie skali problemu dot. samouszkodzeń i zachowań autodestrukcyjnych dzieci i młodzieży. Uczestnicy szkolenia mogli zdobyć wiedzę i praktyczne wskazówki z zakresu rozpoznawania przyczyn autoagresji oraz wspólnie zastanowić się nad tym jak można wspierać ucznia przejawiającego tego typu zachowania.